Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 421

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 421
Oud adres: II429, wijk 33, klein nr. 104, kadaster F41, verponding 6013
Postcode: 1017BR
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Klein ondiep grachtenhuis met een houten onderpui en puinbalk en een 18de-eeuwse tuitgevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1635
Adres: Herengracht 421
Adressen: Herengracht 421
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met puntgevel (XVIII A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 421 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 421
Herengracht 421 en 423 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 421 en 423
Herengracht 421. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 421. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 417, 419, 421, 423 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 417, 419, 421, 423

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]