Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prinseneiland 49-51

Insulinde

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Insulinde
Adres: Prinseneiland 49-51
Oud adres: 49: VV191, wijk 54, klein nr. 62, kadaster D386, verponding 2240
51: VV192, wijk 54, klein nr. 63, kadaster D385, verponding 2492
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 1629

(3 afbeeldingen)

Dubbel pakhuis met huisnaam en jaartal in gevelsteen

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4213
Adres: Prinseneiland 49-51
Adressen: Prinseneiland 49
Inschrijvingsdatum: 01-09-1970
Redengevende omschrijving: Dubbel pakhuis met twee puntgevels (XVII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prinseneiland 49-51 (© Walther Schoonenberg)
Prinseneiland 49-51
Prinseneiland 49-51 (© Walther Schoonenberg)
Prinseneiland 49-51
Gevelstenen (© Walther Schoonenberg)
Gevelstenen

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]