Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Achtergracht 9-11

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Achtergracht 9-11
Oud adres: 9: Z177, wijk 60, klein nr. 20, kadaster I3951, verponding 5983
11: Z178, wijk 60, klein nr. 19, kadaster I3950, verponding 5984
Postcode: 1017WL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1930-40

(3 afbeeldingen)

Twee zgn. Vanwegemonumenten: Van Houtenpanden met herplaatste geveltoppen, halsgevels uit 1726 en 1727, met garagedeuren. Van Houtenpanden zijn in de jaren dertig van de 20ste eeuw gebouwde woonhuizen met een van elders afkomstige gebeeldhouwde geveltop. Ze staan op de monumentenlijst 'vanwege' de herplaatste gevelfragmenten.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 133
Adres: Achtergracht 9-11
Adressen: Achtergracht 9 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand, onderpui XXa vanwege de (incomplete) natuurstenen vleugelstukken in afdekking van de top (1727).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 134
Adres: Achtergracht 9-11
Adressen: Achtergracht 11 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand, vanwege de natuurstenen vleugelstukken en afdekking van de top (1726).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Achtergracht 9-11 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 9-11
Achtergracht 9-11 (© Walther Schoonenberg)
Achtergracht 9-11
Achtergracht 9-11
Achtergracht 9-11

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]