Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Halvemaansteeg 7

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Halvemaansteeg 7
Oud adres: Y521, wijk 28, klein nr. 15, kadaster I0, verponding 4590
Postcode: 1017CR
Gebouwtype: Cultuur
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 3de kwart 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Maakt deel uit van van de Franse Schouwburg / Kleine Komedie, Amstel 58.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1440
Adres: Halvemaansteeg 7
Adressen: Halvemaansteeg 7
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIXc) met gepleisterde lijsten in het gevelvlak en drie rondboogvensters op de eerste verdieping.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Halvemaansteeg 7 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 7
Halvemaansteeg 7 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 7

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]