Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 80

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 80
Oud adres: TT240, wijk 32, klein nr. 31, kadaster D5989, verponding 5733
Postcode: 1013GZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1725

(3 afbeeldingen)

Halsgevel met gedeelde klauwstukken en gebogen lijstvormig fronton met palmet in de vulling, lijkt sterk op buur. Houten onderpui vroeg-19de-eeuws.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1627
Adres: Brouwersgracht 80
Adressen: Brouwersgracht 80
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken en een palmet in de afdekking (plm 1725). Houten pui (plm 1800) met oude beneden- en bovenhuisindeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 80 en 78 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 80 en 78
Brouwersgracht 80 en 78. Halsgevels met gedeelde klauwstukken (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 80 en 78. Halsgevels met gedeelde klauwstukken
Brouwersgracht 80. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 80. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]