Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 197

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 197
Oud adres: LL125, wijk 30, klein nr. 218, kadaster F407, verponding 5269
Postcode: 1016BE
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Nieuw historiserende stijl
Bouwjaar: 1919
Architect: C.B. Posthumus Meyjes
Opdrachtgever: Associatiekassa

(3 afbeeldingen)

Bedrijfspand op de hoek van de Herengracht en de Driekoningenstraat ontworpen door C.B. Posthumus Meyjes voor de Associatiekassa: lijstgevels, neo-classicistisch van karakter, met een verticale geleding door op pilasters gelijkende muurdammen, natuurstenen basement en op kruiskozijnen gelijkende vensters. Ingang op de afgeschuinde hoek.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13256
Functie: Kantoor (bank ?) associatiecassa
Architect: Posthumus Meyjes, C.B.
Jaartal: 1920
Bouwstijl: Invloed Traditionalisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 204060
Adres: Herengracht 197
Adressen: Driekoningenstraat 20 ;Driekoningenstraat 22 ;Driekoningenstraat 24 ;Herengracht 191 A B C;Herengracht 193 A B C D;Herengracht 195 A C D E;Herengracht 197 A B
Inschrijvingsdatum: 23-11-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 197 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 197
Herengracht 181 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 181
Herengracht 193-197. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 193-197. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]