Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Spuistraat 4

Volksgaarkeuken

  1. Identificatie
  2. MIP-gegevens
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Volksgaarkeuken
Adres: Spuistraat 4
Teerketelsteeg 3
Oud adres: (Nieuwezijds Achterburgwal) L647, wijk 20, klein nr. 226, kadaster F1113, verponding 1965
Postcode: 1012TS
Gebouwtype: Vereniging/horeca
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1901
Architect: A.L. van Gendt
Opdrachtgever: Maatschappij tot Nut van het Algemeen

(2 afbeeldingen)

MIP-nummer: 12953
Functie: Gaarkeuken
Jaartal: 1901
Bouwstijl: Eclecticisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 215015
Adres: Spuistraat 4
Adressen: Spuistraat 4 1,2,3,4,H;Teerketelsteeg 3
Inschrijvingsdatum: 26-06-2007
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Spuistraat 2-4 (© Walther Schoonenberg)
Spuistraat 2-4
Spuistraat 4. Rechts daarvan Spuistraat 2.
Spuistraat 4. Rechts daarvan Spuistraat 2.

Laatste wijziging: januari 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]