Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Spuistraat 281

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Spuistraat 281
NZ Voorburgwal 324
Oud adres: (Nieuwezijds Achterburgwal) F58, wijk 26, klein nr. 16, kadaster F1616, verponding 3636
Postcode: 1012VR
Gebouwtype: Woon/bedrijfspand
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1904/05, 1912
Architect: J.F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag
Opdrachtgever: Drukkerij Plantijn

(5 afbeeldingen)

Hoekpanden van de Spuistraat en de NZ Voorburgwal, aan de achterzijde tegen elkaar gebouwd, werden in 1904 vervangen door één gebouw langs dat de hele Roskamsteeg, in neo-renaissance stijl met trapgevels op beide hoeken, op de hoek van de Spuistraat met een hoekaccent in de vorm van een torentje. Ook al werden twee panden vervangen door één nieuw gebouw, het karakter van twee verschillende panden bleef toch behouden. De oud-Hollandse stijl werd geschikt geacht voor drukkerij Plantijn die zich in dit bedrijfspand vestigde. In 1912 verbouwd waarbij de bovenwoningen bij het bedrijf werden getrokken.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 207039
Adres: Spuistraat 281
Adressen: Nieuwezijds Voorburgwal 324 A B C D E F;Spuistraat 281 A B C
Inschrijvingsdatum: 04-10-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Gevel aan de NZ Voorburgwal 324
Gevel aan de NZ Voorburgwal 324
Gevel aan de Spuistraat 281
Gevel aan de Spuistraat 281
NZ Voorburgwal 324 (© Walther Schoonenberg)
NZ Voorburgwal 324
Huisnummer in de deurkalf (© Walther Schoonenberg)
Huisnummer in de deurkalf
Tekeningen van de gevels van de Nieuwe Drukkerij
Tekeningen van de gevels van de Nieuwe Drukkerij

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]