Home Binnenstad Lezingen Excursies Publicaties Berichten Contact

Berichten

Brandend braambos in de Westerkerk

Het Rijksprentenkabinet bewaart een in 1615 door Orazio Borgianni gemaakte prent van een schildering van Rafaël in de Vaticaanse Loggia over het brandende braambos. In het Bijbelboek Exodus wordt verteld hoe God zich aan Mozes openbaarde in een vlammende braamstruik. Mozes krijgt de opdracht het Israëlitische volk te bevrijden uit de slavernij. Een mooi verhaal en als metafoor altijd actueel gebleven.

Wist u dat de Westerkerk een prachtig kunstwerk van een brandend braambos heeft? Het is in 2007 naar een idee van ds. Fokkelien Oosterwijk gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Hans 't Mannetje (1944-2016), bekend van het Restauratieatelier Uilenburg.

Een protestantse kerk als de Westerkerk doet van oorsprong niet aan het branden van kaarsjes, een katholiek gebruik. Maar met de komst van het brandend braambos is het toch mogelijk een lichtje te ontsteken. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Iedereen die dit wil, is welkom in de Westerkerk om een kaarsje aan te steken in het Brandend Braambos. Een moment van bezinning in een drukke stad.

(12 mei 2017)

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]