Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwendijk 198

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Nieuwendijk 198
Oud adres: H230, wijk 22, klein nr. 240, kadaster F2650, verponding 2385
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1561, 1628, 4de kwart 18de eeuw

(6 afbeeldingen)

16de-eeuws hoekhuis, destijds met trapgevel, sinds de late 18de eeuw met een voorgevel onder rechte lijst met consoles. De zijgevel aan de Gravenstraat heeft een hoge gemetselde trapgevelachtige dakkapel met pakhuisluiken en een gevelsteen in Vredeman de Vries-stijl met ooievaar en het jaartal 1561 (de vroegst gedateerde nog op de oorspronkelijke locatie aanwezige gevelsteen in Amsterdam). Tevens een gevelsteen met jaar 1628. Bij de restauratie is het geveltje ontpleisterd zodat de baksteen weer in zicht kwam (vr de restauratie was er nog een lelieanker aanwezig).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3836
Adres: Nieuwendijk 198
Adressen: Nieuwendijk 198
Inschrijvingsdatum: 27-08-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis uit 1561 met voorgevel (XVIIId) onder rechte lijst met consoles en hoge gemetselde dakkapel op de zijgevel, waarin gevelsteen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Nieuwendijk 198 (© Walther Schoonenberg)
Nieuwendijk 198
Kroonlijst (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijst
Dakkapel met gevelsteen met jaartal 1561 (© Walther Schoonenberg)
Dakkapel met gevelsteen met jaartal 1561
Gevelsteen in Vredeman de Vries-stijl met ooievaar en jaartal 1561 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen in Vredeman de Vries-stijl met ooievaar en jaartal 1561
Vr de restauratie
Vr de restauratie
Gevelsteen met ooievaar en jaartal 1561
Gevelsteen met ooievaar en jaartal 1561

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]