Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwe Looiersstraat 25-27

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Nieuwe Looiersstraat 25-27
Oud adres: 25: AA362, wijk 58, klein nr. 25, kadaster I3498, verponding 4864
27: AA363, wijk 58, klein nr. 24, kadaster I3497, verponding 4393
Postcode: 1017VA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1670
Architect: Philips Vingboons
Eigendom: Stadsherstel 1983
Restauratie: 1996

(6 afbeeldingen)

Wevershuisje van het Noordsche Bos in de Nieuwe Looersstraat, dwarshuis met twee woningen gebouwd aan oorspronkelijke rooilijn van 1670, dwarsdak met dakkapel, bakstenen stoep, dichtgemetseld. Interieur: nog veel intact van binnen, oorspronkelijke indeling teruggebracht (was voorbeeld voor Zantkuijl van Wevershuizen).

Na in de 17de eeuw dienst te hebben gedaan als woningen en bedrijfsruimte voor wevers en hun gezinnen werden de wevershuizen in ca. 1725 verbouwd tot gewone werkmanshuizen met bovenwoningen. Het doel was de royale huizen op te splitsen in meer gangbare n- of tweekamerwoningen. De huizen werden ook vergroot door de uitbouwen te vergroten over de gehele breedte. Men pakte steeds een groep wevershuizen aan, bijv. Noorderstraat 4-32. Niet onvermeld mag blijven dat er ook wevershuizen waren die niet gesplitst werden, doch enkel van schuiframen werden voorzien. Op de kadastrale kaart van 1830 staan nog 81 panden die de oorspronkelijke vorm hebben.

  • Dr. Leonie van Nierop. 'De huizen in het Noortsche Bosch.' Jaarboek Amstelodamum 34 (1937): p. 93-131
  • H.J. Zantkuijl. 'Variaties op een thema: de werkmanswoning in de 17de, 18de en 19de eeuw'. Bouwen in Nederland: vijfentwintig opstellen over Nederlandse architectuur opgedragen aan Prof. ir. J.J. Terwen. Ed de Heer (eindred.) ... et al (Leids kunsthistorisch jaarboek, nr. 3, 1984

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3600
Adres: Nieuwe Looiersstraat 25-27
Adressen: Nieuwe Looiersstraat 25 A B C;Nieuwe Looiersstraat 27
Inschrijvingsdatum: 24-03-1977
Redengevende omschrijving: Pand van het Noortse-Bos-type (plm 1670, verbouwd tot een groep beneden- en bovenwoningen).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Nieuwe Looiersstraat 25-27 (© Walther Schoonenberg)
Nieuwe Looiersstraat 25-27
Vr restauratie
Vr restauratie
Ontwerp Wevershuizen van Philips Vingboons (1670)
Ontwerp Wevershuizen van Philips Vingboons (1670)
Reconstructie van een 17de-eeuws wevershuis. Voorgevel en plattegrond.
Reconstructie van een 17de-eeuws wevershuis. Voorgevel en plattegrond.
Reconstructie van het 17de-eeuwse wevershuis. Dwarsdoorsnede.
Reconstructie van het 17de-eeuwse wevershuis. Dwarsdoorsnede.
Reconstructie type 1. Wevershuis na verbouwing 18de eeuw. Tekening van H. Zantkuijl
Reconstructie type 1. Wevershuis na verbouwing 18de eeuw. Tekening van H. Zantkuijl

Laatste wijziging: maart 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]