Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 522

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 522
Oud adres: X483, wijk 58, klein nr. 582, kadaster I1111, verponding 4430
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1700, 1ste kwart 19de eeuw
Opdrachtgever: Abraham Looten

(4 afbeeldingen)

Oorspronkelijk samen met 524 een halsgeveltweeling met doorboorde bloemmotieven in klauwstukken en gebogen topfronton, top gewijzigd in rechte lijst met raampje, puntdakje, stoep verdwenen rond 1800, koetshuis is Keizersgracht 637.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1881
Adres: Herengracht 522
Adressen: Herengracht 522 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst en hardstenen onderpui (plm 1800/XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 522 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 522
Herengracht 526, 524 en 522 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 526, 524 en 522
Herengracht 522. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 522. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 522-524. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 522-524. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]