Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 284

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 284
Oud adres: KK372, wijk 38, klein nr. 536, kadaster E3477, verponding 1182
Postcode: 1016EW
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1765

(8 afbeeldingen)

Fraaie verhoogde lijstgevel met kroonlijst met consoles, raampjes en halfronde middenverhoging, daarboven balustrade met middenverhoging met kuif, op elke hoek een beeldje (putto). Ingangspartij vroeg-19de-eeuws met deuromlijsting, snijraam en deur in Empire-stijl.

Dit grachtenhuis heeft een standaardindeling van voorhuis, binnenplaats, achterhuis en tuin, een smal diep kavel met een gevel van drie raamassen breed, de gangbare breedte van een Amsterdams grachtenhuis. Bij een dergelijk smal huis is het niet mogelijk de gang, en dus de ingang, in het midden te maken, omdat de kamers dan erg smal zouden worden. Bij het standaard-Amsterdamse grachtenhuis bevindt de ingang zich daarom aan de linker- of rechterzijde, bij dit huis aan de rechterzijde. Daar bevindt zich dus de gang die langs de voor- en achterkamer naar het achterhuis loopt.

De gevel wijkt niet veel af van de tekening in het Grachtenboek en heeft een rijk versierde top in Lodewijk XV-stijl. De lijst heeft fraaie consoles met daartussen raampjes en een halfronde verhoging voor het vlieringluik. We spreken in zo'n geval van een 'verhoogde lijstgevel'. Daarop bevindt zich nog een balustrade met middenverhoging met kuif. Let op de typisch barokke manier waarop de balustrade gebogen is. Op de hoeken staan twee beeldjes (putti). De enige andere versiering van de gevel bevindt zich aan de ingangspartij. De houten deuromlijsting is vroeg-19de-eeuws. Let op het snijraam en de deur met middenstijl in Empire-stijl. Verder is de gevel op sobere wijze uitgevoerd van baksteen.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2565
Adres: Keizersgracht 284
Adressen: Keizersgracht 284 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 17-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder verhoogde lijst met consoles en gesneden attiek (XVIIIb); empire deurpartij

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 284 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 284
Verhoogde lijstgevel met gesloten attiek met gesloten middenverhoging met vaas en putti. (© Walther Schoonenberg)
Verhoogde lijstgevel met gesloten attiek met gesloten middenverhoging met vaas en putti.
Putto houdt het Alziend Oog vast. (© Walther Schoonenberg)
Putto houdt het Alziend Oog vast.
Keizersgracht 284 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 284
Keizersgracht 284. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 284. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Ingangspartij met deuromlijsting, snijraam en deur met middenstijl in Empire. (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij met deuromlijsting, snijraam en deur met middenstijl in Empire.
Keizersgracht 296 tm 278 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 296 tm 278
Vlakke gevelarchitectuur (© Walther Schoonenberg)
Vlakke gevelarchitectuur

Laatste wijziging: september 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]