Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Verhoogde lijstgevels

Voor het sluiten van het gewone drie-raams-brede grachtenhuis is een topgevel nodig, omdat de nok van het huis loodrecht op de gracht staat. Bij de verhoogde lijstgevel wordt de kroonlijst omhoog gebogen om het puntdak aan het oog te onttrekken of om ruimte te maken voor een vlieringluik. De verhoogde lijstgevel is dan ook een gebruikelijke oplossing voor het gewone drie-raams-brede grachtenhuis. In de 18de eeuw is dit geveltype zeer populair en komt in een grote variëteit voor, in de eerste helft van de 18de eeuw in de Lodewijk XIV-, in het derde kwart van deze eeuw in de Lodewijk XV-stijl.

Het eerste nog 17de-eeuwse voorbeeld treffen we aan bij Nieuwe Herengracht 99 (1697), waarbij de kroonlijst in het midden een halfcirkelvormige verhoging heeft. Steven Vennekool had dit ook al toegepast bij Kasteel Middachten. Deze oplossing wordt vooral populair bij het gewone enkele huis. Anthony Turck was een beeldhouwer die er driftig mee experimenteerde.

De volgende typen kunnen worden onderscheiden:

De verhoogde lijstgevel komt vrijwel alleen voor bij het gewone 'enkele' huis. Bij het dubbele huis wordt meestal een rechte lijstgevel gebruikt, al dan niet verhoogd met een attiek of een balustrade. Een zeldzaam voorbeeld van een dubbel huis met een verhoogde lijstgevel is Nieuwe Herengracht 143 (±1750).

Zie ook deze introductietekst:

Laatste wijziging: april 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]