Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 288

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Singel 288
Oud adres: KK5, wijk 29, klein nr. 398, kadaster F275, verponding 4845
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1758
Restauratie: 1963

(11 afbeeldingen)

Zandstenen gevel met zeer fraaie top in Lodewijk XV-stijl (Rococo), verhoogde lijstgevel, houten topgevelvormige verhoging met kuif, hoekvoluten en klaverbladvormig vlieringluik, dolfijnenkop-hijsbalk, stoep met flesbalusters in Lodewijk XIV-stijl, empire kussendeur. Geen achterhuis: achter dit pand bevindt zich het achtererf van Singel 292. Onderdeel van het Rembrandt Hotel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

J. Vriese. 'Van hijsbalken en windkasten'. Ons Amsterdam 12 (1960): p. 214-229

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5341
Adres: Singel 288
Adressen: Singel 286 A
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel onder gebeeldhouwde verhoogde lijst (vroeg XVIIIc); 3 Louis XIV flesbalusters en empire deur.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 288 (© Walther Schoonenberg)
Singel 288
Singel 288 (© Walther Schoonenberg)
Singel 288
Singel 288. Verhoogde lijstgevel met topgevelachtige verhoging. (© Walther Schoonenberg)
Singel 288. Verhoogde lijstgevel met topgevelachtige verhoging.
Detail van de topgevel: dolfijnenkop-hijsbalk (© Walther Schoonenberg)
Detail van de topgevel: dolfijnenkop-hijsbalk
Onderpui (© Walther Schoonenberg)
Onderpui
Stoep (© Walther Schoonenberg)
Stoep
Basement (© Walther Schoonenberg)
Basement
Cordonband (© Walther Schoonenberg)
Cordonband
Singel in de sneeuw (© Walther Schoonenberg)
Singel in de sneeuw
Achtergevels Singel 288, 290 en 292 (© Walther Schoonenberg)
Achtergevels Singel 288, 290 en 292
Singel 294, 292, 290, 288 (© Walther Schoonenberg)
Singel 294, 292, 290, 288

Laatste wijziging: augustus 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]