Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 434

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 434
Oud adres: X438, wijk 56, klein nr. 537, kadaster I929, verponding 3075
Postcode: 1017BZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1717
Opdrachtgever: Weduwe Christoffels

(6 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse zandstenen verhoogde lijstgevel in Lodewijk XIV-stijl met een naïeve verhoogde lijst: eenvoudige grote halfcirkelvormige verhoging met fraai gebeeldhouwd veld (door Fischer toegeschreven aan Anthonie Turck: het is het eerste voorbeeld van een dergelijke lijstgevel met brede toog). Stoep verdwenen bij verbouwing tot kantoor. In 1954/55 vernieuwd met behoud van gevel, vormt daarna één geheel met Herengracht 436. Het oude tuinhuis staat nu achter nr. 436.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren, Beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 18de eeuw. Alphen aan de Rijn, 2005: p. 78
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 151, 503

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1846
Adres: Herengracht 434
Adressen: Herengracht 434
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel met geblokte hoeklisenen en met beeldhouwwerk gevulde halfcirkelvormige bekroning (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 434 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 434
Verhoogde lijstgevel met beeldhouwwerk van Anthonie Turck (© Walther Schoonenberg)
Verhoogde lijstgevel met beeldhouwwerk van Anthonie Turck
Herengracht 434. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 434. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 434 vergeleken met een ontwerp van Daniel Marot
Herengracht 434 vergeleken met een ontwerp van Daniel Marot
Herengracht 438, 436 en 434 met opschrift Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 438, 436 en 434 met opschrift Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 438, 436 en 434 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 438, 436 en 434

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]