Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 242

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 242
Oud adres: KK351, wijk 39, klein nr. 515, kadaster E3456, verponding 1582
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1715

(4 afbeeldingen)

Halsgevel met versiering rond hijsbalk (cartouche), klauwstukken met doorboord bloemmotief en sobere gebogen lijstvormig fronton (toegeschreven door Fischer aan Anthonie Turck). Vormde onderdeel van het krakersbolwerk Groote Keyser.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2544
Adres: Keizersgracht 242
Adressen: Keizersgracht 242 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 242 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 242
Kraakcomplex De Groote Keyser in 1978
Kraakcomplex De Groote Keyser in 1978
Keizersgracht 250, 248, 246-244, 242, 240 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 250, 248, 246-244, 242, 240
Keizersgracht 242. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 242. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: april 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]