Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 149

D'Koning van Zweden

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: D'Koning van Zweden
Adres: Keizersgracht 149
Oud adres: RR196, wijk 45, klein nr. 321, kadaster D5601, verponding 3430
Postcode: 1015CL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 17de eeuw, 4de kwart 18de eeuw, 1ste helft 19de eeuw
Bewoners: Hans van Loon (1577-1658) en Anna Ruychaver (vanaf 1627)

(3 afbeeldingen)

In de kern vroeg-17de-eeuws huis kreeg eind 18de eeuw een vier-raams-brede lijstgevel met trigliefenlijst met consoles, gevelsteen en poortje aan rechterzijde. Ingangspartij 1ste helft 19de eeuw.

In het Grachtenboek van Caspar Philips is de oorspronkelijke bebouwing te zien, een trapgevel met een koetshuis ter rechterzijde. In de kern is dit huis nog aanwezig. Het was het woonhuis van Hans van Loon (1577-1658) en zijn vrouw Anna Ruychaver (vanaf 1627). Het kreeg eind 18de eeuw (direct na de uitgave van het Grachtenboek) een vier-raams-brede lijstgevel door het samentrekken van het woonhuis met het koetshuis, waarbij het pand ook werd vergroot. De huisnaam is aangebracht onder de kroonlijst. De indeling is echter in wezen niet veranderd. De koetshuisdeuren zijn herkenbaar aan de roosters. In dit grachtenhuis woonde in de 20ste eeuw de bekende schrijver Boudewijn Büch.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2262
Adres: Keizersgracht 149
Adressen: Keizersgracht 149 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 05-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vierraamsgevel onder triglyfenlijst met consoles (XVIIId) en met gevelsteen; deurpartij XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 149 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 149
Keizersgracht 149, 151, 153, 155. Collectie Het Grachtenboek
Keizersgracht 149, 151, 153, 155. Collectie Het Grachtenboek
Keizersgracht 149. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 149. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: september 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]