Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 555

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 555
Oud adres: X375, wijk 58, klein nr. 39, kadaster I808, verponding 4420
Postcode: 1017BW
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1672, 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

17de-eeuws huis, oorspronkelijk met halsgevel: in de 19de eeuw erg versoberd tot wat armoedig aandoende klokgeveltop met rollagen zonder versieringen. Zandstenen basement en houten deuromlijsting is nog van het 17de-eeuwse pand.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1675
Adres: Herengracht 555
Adressen: Herengracht 555
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (in oorsprong halsgevel XVII B), onder armelijke klokvormige rollagentop (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 555 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 555
Zandstenen basement (© Walther Schoonenberg)
Zandstenen basement
Herengracht 555. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 555. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: januari 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]