Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 554

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 554
Oud adres: Y206, wijk 59, klein nr. 598, kadaster I1185, verponding 5170
Gebouwtype: Woonhuis (dubbel huis)
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1665, 1716
Opdrachtgever: Joost Kemp (1665), Querijn van Strijen (1716)
Eigendom: Waldorf Astoria Hotel
Restauratie: 1966, 2011

(8 afbeeldingen)

17de-eeuwse zandstenen gevel in een rijke versie van het Hollands classicisme met festoenen onder de ramen (vergelijk die van het stadhuis op de Dam). De rechte lijst met attiek en dwarsdak dateert echter uit 1716, in Lodewijk XIV-stijl (harmonieert wonderwel met classicistische gevel), attiek met open balustrade en beeldenpartij (Hercules en Prudentia) boven gesloten middengedeelte, twee hoekschoorstenen, raamomlijsting, balkon. Dubbele stoep en roedenverdeling teruggebracht bij restauratie in 1966. Zie: Herengracht 550-552.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Mr. J. Belonje. 'Interieurversiering van Herengracht 554'. Maandblad Amstelodamum 59 (1972): p. 188
  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Herengracht 554'. Maandblad Amstelodamum 57 (1970): p. 213-216
  • J. Trapman. 'Restauratie of regeneratie'. Heemschut 1967: p. 82-91
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 504

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1893
Adres: Herengracht 554
Adressen: Herengracht 542-556
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Dubbel huis met zandstenen van festoenen voorziene gevel (XVIIc) onder rechte lijst en attiek, evenals de gebeeldhouwde ingangspartij met balcon XVIIIa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 554 met rechts daarvan de overbouwde koetshuistoegang. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 554 met rechts daarvan de overbouwde koetshuistoegang.
Herengracht 554. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 554. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Plattegrond van het nieuwbouw-bankcomplex van J. Trapman (1967/68). Uit: Heemschut 44 (1967): p. 82-91
Plattegrond van het nieuwbouw-bankcomplex van J. Trapman (1967/68). Uit: Heemschut 44 (1967): p. 82-91
Middenverhoging met beelden Hercules en Prudentia. (© Walther Schoonenberg)
Middenverhoging met beelden Hercules en Prudentia.
Raamomlijsting (© Walther Schoonenberg)
Raamomlijsting
17de-eeuws festoen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuws festoen
17de-eeuwse festoen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse festoen
Herengracht 554 vr restauratie
Herengracht 554 vr restauratie

Laatste wijziging: juli 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]