Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 532

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 532
Oud adres: X488, wijk 58, klein nr. 587, kadaster I1116, verponding 4425
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1670

(4 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuws grachtenhuis met groot schilddak verbonden met hoekhuis ernaast, ondiep huis (vaak bij een hoek). Deurpartij met raam ernaast uit circa 1800. Zie ook: Reguliersgracht 2.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1886
Adres: Herengracht 532
Adressen: Herengracht 532
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Ondiep huis onder dwars dak (XVII B). Deurpartij plm 1800; gevellantaarn.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Reguliersgracht 2 (© Walther Schoonenberg)
Reguliersgracht 2
Ingangspartij met zijlicht. (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij met zijlicht.
In restauratie. (© Walther Schoonenberg)
In restauratie.
Herengracht 532. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 532. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]