Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 529

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 529
Oud adres: X388, wijk 58, klein nr. 52, kadaster I821, verponding 4407
Postcode: 1017BV
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1680

(4 afbeeldingen)

17de-eeuwse klokgevel met tros- en bloemenmotief langs inzwenkingen, aanzetvoluten en gebogen topfronton. Oorspronkelijke bebouwing en vormde linkerdeel van een tweeling met Herengracht 531 (gesloopt 1910). Merkwaardige 19de-eeuwse sierankers en stoep.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1669
Adres: Herengracht 529
Adressen: Herengracht 529
Inschrijvingsdatum: 29-04-1975
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVII B). Deur en -kalf XIX A. Stoephek XXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 529 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 529
Herengracht 529. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 529. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 529-531. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 529-531. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
In de 19de eeuw nieuw gemaakte hoge stoep (© Walther Schoonenberg)
In de 19de eeuw nieuw gemaakte hoge stoep

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]