Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 505

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 505
Oud adres: X399, wijk 57, klein nr. 63, kadaster I891, verponding 3808
Postcode: 1017BV
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1680±

(2 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse klokgevel met tros- en bloemenmotief langs zijkanten, gebogen topfronton, festoenen rond hijsbalk, stoep gesloopt.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1666
Adres: Herengracht 505
Adressen: Herengracht 505
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (1683) met festoen. Inwendig: Louis XVI betimmering in de zaal.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 505 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 505
Herengracht 505. Tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 505. Tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: april 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]