Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 473

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 473
Oud adres: X415, wijk 33, klein nr. 79, kadaster I907, verponding 6048
Postcode: 1017BS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1665±, 1730±, 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse gevel, vormde tot circa 1730 één geheel met 475 en een deel van 477. In 19de eeuw nieuwe rechte lijst aangebracht met rozetten, stoep verwijderd en ingang in souterrain gemaakt.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1650
Adres: Herengracht 473
Adressen: Herengracht 473
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte triglyfenlijst met rozetten en dakkapel (plm 1800/XIXa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 473 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 473
19de-eeuwse hardstenen basement met ingang souterrain (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuwse hardstenen basement met ingang souterrain
Herengracht 473, 475 en 477. Tekening uit het Grachtenboekje van Cornelis Danckerts
Herengracht 473, 475 en 477. Tekening uit het Grachtenboekje van Cornelis Danckerts
Herengracht 473. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 473. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]