Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 417

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 417
Oud adres: II427, wijk 33, klein nr. 106, kadaster F43, verponding 6010
Postcode: 1017BP
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1670±

(5 afbeeldingen)

17de-eeuwse klokgevel met gebogen topfronton, tros- en bloemenmotief langs zijkanten, opmerkelijke deurpartij uit bouwtijd met voorhuisvenster naar de deur, weinig veranderd sinds het Grachtenboek.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1633
Adres: Herengracht 417
Adressen: Herengracht 417
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIc). Empire balusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 417 en 419 met daarachter de Krijtberg. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 417 en 419 met daarachter de Krijtberg.
Herengracht 417. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 417. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Gronduitgifte van enkele kavels in 1665
Gronduitgifte van enkele kavels in 1665
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666
Herengracht 417, 419, 421, 423 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 417, 419, 421, 423

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]