Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 390-392

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 390-392
Oud adres: 390: HH519, wijk 33, klein nr. 515, kadaster E4049, verponding 5955
392: HH520, wijk 33, klein nr. 516, kadaster E4050, verponding 5956
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1665
Architect: Justus Vingboons ?
Opdrachtgever: Jan Teeringh (huizen), Bruijn Abrahamsz. (1719-1769) (interieur van 390)
Restauratie: 1960

(18 afbeeldingen)

Zandstenen halsgeveltweeling, fraaie klauwstukken met mannen- en vrouwenfiguren met lege wapens (bij 390 houden ze nog een koord vast), driehoekig topfronton, hangende festoenen, oorspronkelijk bebouwing, 390: stoep gesloopt en dubbele deuren op straatniveau (1855?). Interieur: 390: gang met vier fraaie deuren in Lodewijk XV-stijl, zaal uit circa 1760 met zes beschilderde behangsels van Johan Bolderer (in 1960 ontdekt) en witje boven deur met twaalf putti, fraaie betimmering, roodmarmeren schouw en gestuct plafond met vier seizoenen.

Deze zandstenen halsgevel-tweeling uit 1665 is gebouwd in de stijl van het Hollands classicisme en wordt soms toegeschreven aan Justus Vingboons. De klauwstukken zijn in hetzelfde materiaal uitgevoerd als de rest van de gevel, nl. zandsteen, maar omdat de gebeeldhouwde klauwstukken zich duidelijk aftekenen, kan toch gesproken worden van een halsgevel. De twee huizen zijn gebouwd in opdracht van Jan Teeringh.

De klauwstukken bestaan uit een mannen- en vrouwenfiguur met lege wapens. Bij Herengracht 390 houden deze figuren een koord vast (de huwelijksband symboliserend); bij het buurhuis is dit koord verdwenen. De gevels worden bekroond met een driehoekig topfronton. Verder zien we hangende festoenen. In de 19de eeuw (1855?) is de stoep van Herengracht 390 gesloopt en de ingang naar straatniveau gebracht.

Herengracht 392 is na een brand in 1969 uitwendig hersteld en heeft geen oud interieur meer.

Herengracht 390 heeft wel nog een fraai interieur. Dit grachtenhuis is in 1760 verbouwd voor Bruijn Abrahamsz. (1719-1769). Van deze verbouwing dateert een interieur in Lodewijk XV-stijl. De gang heeft vier fraai gesneden deuren met kuif. In de zaal bevinden zich zes beschilderde behangsels van Johan Bolderer (in 1960 ontdekt). Boven de deur is een witje aangebracht met twaalf putti. De zaal heeft een fraaie betimmering, een roodmarmeren schouw en een stucplafond met de vier seizoenen.

  • Hans Tulleners. De Gouden Bocht. 21 monumenten aan de Amsterdamse Herengracht. Open Monumentendag 1989. Amsterdam, 1989: p. 45
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 313

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1830
Adres: Herengracht 390-392
Adressen: Herengracht 390
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen halsgevel met menselijke figuren in de vleugelstukken (XVIIc/d).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1831
Adres: Herengracht 390-392
Adressen: Herengracht 392 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen halsgevel met menselijke figuren in de vleugelstukken (XVIIc/d); gebeeldhouwde stoep en kelderpui (XVIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 390-392 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390-392
Herengracht bij de Leidsegracht. Herengracht 390 t/m 386. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht bij de Leidsegracht. Herengracht 390 t/m 386.
Herengracht 394, 392-390, 388 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 394, 392-390, 388
Herengracht 390-392. Halsgevels met mannen- en vrouwenfiguren in de klauwstukken. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390-392. Halsgevels met mannen- en vrouwenfiguren in de klauwstukken.
Een oude foto van 1969
Een oude foto van 1969
Herengracht 392-390 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 392-390
Herengracht 390 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390
Herengracht 390-392 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390-392
Detail van de geveltop met mannenfiguur (© Walther Schoonenberg)
Detail van de geveltop met mannenfiguur
Detail van de geveltop met vrouwenfiguur (© Walther Schoonenberg)
Detail van de geveltop met vrouwenfiguur
Herengracht 390. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 390. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 390. Deur met kuif in de gang (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390. Deur met kuif in de gang
Herengracht 390. Zaal met marmeren schouw en spiegel (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 390. Zaal met marmeren schouw en spiegel
Zaal met beschilderde behangsels en bovendeurstukje (© Walther Schoonenberg)
Zaal met beschilderde behangsels en bovendeurstukje
Witje boven de deur met twaalf putti. (© Walther Schoonenberg)
Witje boven de deur met twaalf putti.
En van de beschilderde behangsels. (© Walther Schoonenberg)
En van de beschilderde behangsels.
En van de beschilderde behangsels. (© Walther Schoonenberg)
En van de beschilderde behangsels.
En van de beschilderde behangsels. (© Walther Schoonenberg)
En van de beschilderde behangsels.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]