Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 363

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 363
Oud adres: KK113, wijk 29, klein nr. 131, kadaster F123, verponding 4976
Postcode: 1016BB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 19de eeuw
Restauratie: 1964

(12 afbeeldingen)

17de-eeuws huis met houten onderpui, in 19de eeuw gevel gewijzigd in rechte lijstgevel met topgevelachtige houten verhoging.

Herengracht 361 en 363 zijn twee 17de-eeuwse huisjes. Dit is aan het uiterlijk te zien aan de geringe hoogte van de panden en aan de houten onderpuien met puibalk. Herengracht 361 lijkt zijn 17de-eeuwse uiterlijk niet te hebben verloren, terwijl dat bij 363 wel het geval is: in de 19de eeuw is de trapgevel vervangen door een eenvoudige lijstgevel bestaande uit een houten rechte kroonlijst met daarboven een dakkapel, op topgevelachtige wijze versierd. Bij de restauratie in 1964 is deze toestand intact gelaten. In het interieur valt direct op dat het pand 17de-eeuws is, vanwege de balkenlagen met sleutelstukjes.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1617
Adres: Herengracht 363
Adressen: Herengracht 363 2,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A) met pui uit XIXc.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 363 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 363
Herengracht 361-363 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 361-363
Herengracht 363 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 363
Herengracht 361 en 363 vóór restauratie
Herengracht 361 en 363 vóór restauratie
Herengracht 361 en 363 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 361 en 363
Stoepenstrook van Herengracht 361-363 (© Walther Schoonenberg)
Stoepenstrook van Herengracht 361-363
Stoepenstrook van Herengracht 361-363 (© Walther Schoonenberg)
Stoepenstrook van Herengracht 361-363
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij.
Herengracht 363. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 363. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 361 en 363. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 361 en 363. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Balkenlaag met sleutelstukken (© Walther Schoonenberg)
Balkenlaag met sleutelstukken
Sleutelstuk (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstuk

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]