Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 339

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 339
Oud adres: KK125, wijk 29, klein nr. 143, kadaster F134, verponding 4988
Postcode: 1016AZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw
Restauratie: 1963

(2 afbeeldingen)

18de-eeuwse verhoogde lijstgevel met topgevelvormige verhoogde houten lijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1609
Adres: Herengracht 339
Adressen: Herengracht 339
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gezwenkte, met hout betimmerde lijstvormige top.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 339 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 339
Herengracht 339. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 339. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]