Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 331

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 331
Oud adres: KK129, wijk 29, klein nr. 147, kadaster F138, verponding 4992
Postcode: 1016AX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1750

(5 afbeeldingen)

Fraaie 18de-eeuwse klokgevel in Lodewijk XIV-stijl, inspringende aanzetstukken, gebogen lijstvormig fronton met voluten en vaas bovenop, deuromlijsting uit bouwperiode, weinig veranderd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1607
Adres: Herengracht 331
Adressen: Herengracht 331
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (tegen 1750). Deurpartij (XIX A) in gesneden omlijsting (plm 1750).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 331 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 331
Klokgeveltop met vaas bovenop (© Walther Schoonenberg)
Klokgeveltop met vaas bovenop
Herengracht 331. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 331. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Deuromlijsting
Detail van de deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Detail van de deuromlijsting

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]