Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 313

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 313
Oud adres: KK138, wijk 29, klein nr. 156, kadaster F147, verponding 5001
Postcode: 1016AV
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Empire
Bouwjaar: 1646, 1810±

(8 afbeeldingen)

Smal 17de-eeuws huisje (iets meer dan 3 m breed), vermoedelijk gelijk opgetrokken met buurpand Herengracht 315, ondiep (315 loopt erachter langs). Voorgevel ca. 1810 gewijzigd in rechte lijst, Empire-snijraam en deurkalf uit dezelfde tijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1601
Adres: Herengracht 313
Adressen: Herengracht 313
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst (XIXa) met bijbehorend deurkalf en snijraam.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 313 en 315 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 313 en 315
Herengracht 309-311, 313, 315 en 317 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 309-311, 313, 315 en 317
Herengracht 313 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 313
Kroonlijsten van Herengracht 313 en 315 (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijsten van Herengracht 313 en 315
Frontale stoepen Herengracht 313-315 (© Walther Schoonenberg)
Frontale stoepen Herengracht 313-315
Fraai Empire-snijraam en bovenkalf. (© Walther Schoonenberg)
Fraai Empire-snijraam en bovenkalf.
Herengracht 313. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 313. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 313 en 315. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 313 en 315. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]