Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 745

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 745
Oud adres: Y133, wijk 60, klein nr. 11, kadaster I1292, verponding 5651
Gebouwtype: Koetshuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1697, 19de eeuw

(7 afbeeldingen)

Huis uit ca. 1700, vormde onderdeel van een halsgevel-vijfling, Keizersgracht 745 t/m 753, in de 19de eeuw verbouwd tot woningen boven een koetsdoorgang onder een armoedige klokgevel. Zie: Keizersgracht 743.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2438
Adres: Keizersgracht 745
Adressen: Keizersgracht 747 A C;Keizersgracht 749 A
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit plm 1700, na 1785 verbouwd tot woningen boven een doorgang voor koetsen; gevelbekroning in de vorm van een armelijke kloktop evenals de vensters XIX.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 745 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 745
Keizersgracht 743, 745 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 743, 745
Keizersgracht 745, 747, 749-753 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 745, 747, 749-753
Keizersgracht 745 t/m 753
Keizersgracht 745 t/m 753
Keizersgracht 745. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 745. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 745 t/m 753. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 745 t/m 753. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 745 t/m 753. Tekening uit de Grachtengids van Tim Killiam
Keizersgracht 745 t/m 753. Tekening uit de Grachtengids van Tim Killiam

Laatste wijziging: januari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]