Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 287

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 287
Oud adres: KK151, wijk 29, klein nr. 169, kadaster F207, verponding 5017
Postcode: 1016BL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1750±

(4 afbeeldingen)

Fraaie sierlijke klokgevel in Lodewijk XV-stijl met driepasvormig fronton met kuif, inspringende aanzetstukken. Op een oude foto is te zien dat het driepasvormig fronton ontbreekt en dus kennelijk is teruggebracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1599
Adres: Herengracht 287
Adressen: Herengracht 287 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 287 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 287
Klokgevel in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Klokgevel in Lodewijk XV
Herengracht 287 in ca. 1910
Herengracht 287 in ca. 1910
Herengracht 287. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 287. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]