Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 251

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 251
Oud adres: KK169, wijk 29, klein nr. 189, kadaster F257, verponding 5036
Postcode: 1016BH
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1648, 18de eeuw

(6 afbeeldingen)

Laat-18de-eeuwse klokgevel, veel aan veranderd, even voor 1900 houten onderpui vervangen door bakstenen onderpui, frontale stoep. Vormde in de 17de eeuw met 253 een halsgevel-tweeling.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1586
Adres: Herengracht 251
Adressen: Herengracht 251 A B C D
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit plm 1648 met gevel (laat XVIII ?) onder klokvormige top (XIX ?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 251 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 251
Herengracht 251 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 251
Herengracht 251 en 253 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 251 en 253
Herengracht 247, 249, 251 en 253 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 247, 249, 251 en 253
Herengracht 251. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 251. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 251-253. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 251-253. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]