Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 236

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 236
Oud adres: KK174, wijk 39, klein nr. 437, kadaster E3841, verponding 1539
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1770

(3 afbeeldingen)

Klokgevel met fraaie deuromlijsting (ca. 1770), groot raam later aangebracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1779
Adres: Herengracht 236
Adressen: Herengracht 236
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel met deuromlijsting (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 236 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 236
Herengracht 236. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 236. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 234-236. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 234-236. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]