Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 165

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 165
Oud adres: RR281, wijk 30, klein nr. 235, kadaster F460, verponding 5255
Postcode: 1015BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1930/40

(3 afbeeldingen)

18de-eeuwse klokgevel uit ca. 1760, enigszins versoberd, herbouwd in de jaren '30: een voorbeeld van de zgn. Van Houtenpanden waarvan er zo'n 200 bestaan in de binnenstad: bouwinspecteur E. van Houten bepleitte in de jaren dertig het hergebruik van oude toppen op nieuwbouw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1565
Adres: Herengracht 165
Adressen: Herengracht 165 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de klokvormige topgevel (2e kwart 18e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 165 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 165
Herengracht 165 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 165
Herengracht 165. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 165. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]