Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 164

Messina

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: Messina
Adres: Herengracht 164
Oud adres: LL147, wijk 42, klein nr. 401, kadaster E3725, verponding 2535
Postcode: 1016BP
Gebouwtype: Woonhuis (dubbel huis)
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 17de eeuw, 1744
Opdrachtgever: Philips de Flines (1640-1700) (vanaf 1675)

(10 afbeeldingen)

17de-eeuws vier-raams breed huis, na verkoop in 1743 verbouwd, nieuwe gevel: zandstenen lijstgevel in Lodewijk XV-stijl (vroeg voorbeeld), lijst met consoles, trigliefen en attiek met open balustrade en gesloten middenversiering en vier vazen, deuromlijsting met Ionische pilasters uit bouwperiode. Interieur: vijf grote grisailles, bijna 3 m hoog, van Gerard de Lairesse (1675/83) uit het 17de-eeuwse voorhuis (hal) niet meer in situ aanwezig (thans in Rijksmuseum).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1758
Adres: Herengracht 164
Adressen: Herengracht 164 1A,1LA,1RA,1V,2A,2LA,2LV,2RA,2RV,3LV,3RV,4L,4R,HA,HV
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vierraams zandstenen gevel met triglyfenlijst en attiek en gebeeldhouwde deuromlijsting (plm 1750); 5 stoeppalen en 2 hekken uit plm 1800.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 164 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 164
Herengracht 164. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 164. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 164 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 164
Detail van de deuromlijsting. (© Walther Schoonenberg)
Detail van de deuromlijsting.
Allegorie op de Rijkdom, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Rijkdom, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Milddadigheid, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Milddadigheid, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Kunsten, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Kunsten, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Wetenschappen, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Wetenschappen, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Roem, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Allegorie op de Roem, Gerard de Lairesse, 1675-1683
Herengracht 170, 168, 166, 164, 162 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 170, 168, 166, 164, 162

Laatste wijziging: januari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]