Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 161

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 161
Oud adres: RR283, wijk 30, klein nr. 237, kadaster F462, verponding 5253
Postcode: 1015BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1750

(5 afbeeldingen)

18de-eeuwse klokgevel met voluten met kuif en gebogen lijstvormig fronton met kuif in Lodewijk XV-stijl, 19de-eeuwse houten onderpui.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1564
Adres: Herengracht 161
Adressen: Herengracht 161
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 161 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 161
Klokgeveltop met kuif (© Walther Schoonenberg)
Klokgeveltop met kuif
Onderpui (© Walther Schoonenberg)
Onderpui
Herengracht 161, 163 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 161, 163
Herengracht 161. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 161. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]