Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 136

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 136
Oud adres: RR272, wijk 44, klein nr. 387, kadaster D5676, verponding 3120
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1740, 1800
Restauratie: 1966

(5 afbeeldingen)

In circa 1800 is de top met open attiek versoberd met rechte lijst met twee consoles zonder attiek, fraai snijraam in Lodewijk XVI-stijl. Deur en vensterhekjes uit dezelfde tijd. Op dit merkwaardige kavel stond 17de-eeuws huis uit 1662 van Philips Vingboons voor Gerbrand Ornia. Achterzijde: tuin loopt door achter 136-144 (vml. "Vingboons-tuinen").

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1748
Adres: Herengracht 136
Adressen: Herengracht 136 A B C
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst met consoles en gesneden hijsbalk (plm 1800). Deurpartij en vensterhekjes uit dezelfde tijd.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 136 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 136
Herengracht 136. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 136. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Deur en snijraam (© Walther Schoonenberg)
Deur en snijraam
Snijraam in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Snijraam in Lodewijk XVI-stijl
Herengracht 136 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 136

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]