Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 108

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 108
Oud adres: RR258, wijk 46, klein nr. 373, kadaster D5662, verponding 3701
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1646, 1750, 1800

(6 afbeeldingen)

In de kern 17de-eeuws pand met een lijstgevel uit ca. 1750, versoberd rond 1800: rechte kroonlijst, consoles en raampjes. Ingangspartij uit ca. 1800 met deurkalf en snijraam. 17de-eeuwse achtergevel uit 1646 met kolossale orde van vier Ionische pilasters (zeldzaam: het is ongebruikelijk dat een achtergevel zo rijk is).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 334

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1738
Adres: Herengracht 108
Adressen: Herengracht 108 A B C D E F G H K L M N P
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met consoles (plm 1750). Deurpartij (plm 1750), (snijraam XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 108 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 108
Herengracht 108. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 108. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Deur en bovenlicht met snijraam (© Walther Schoonenberg)
Deur en bovenlicht met snijraam
Deurkalf (© Walther Schoonenberg)
Deurkalf
Snijraam (© Walther Schoonenberg)
Snijraam
Achtergevel met pilasters (zeldzaam).
Achtergevel met pilasters (zeldzaam).

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]