Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 100

De Vergulde Dubbele Adelaar

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Vergulde Dubbele Adelaar
Adres: Herengracht 100
Oud adres: RR254, wijk 46, klein nr. 369, kadaster D5658, verponding 3705
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1620
Opdrachtgever: Danil Colpijn
Restauratie: 1961

(11 afbeeldingen)

Pand met een trapgevel in Amsterdamse renaissance met grote trappen met klauwstukken en een driehoekig topfronton, dubbele pilasters op n verdieping, ontlastingsbogen, gevelsteen met dubbelkoppige adelaar onder een ontlastingsboog. Ingangspartij met deuromlijsting; ramen, deur en bovenlicht begin 19de eeuw. Bij een restauratie is de, tot klokgeveltje verbouwde bovenste trap, weer terug gerestaureerd aan de hand van het Grachtenboek. Interieur: laat-19de-eeuwse trapbaluster, eikenhouten kap met krommers uit de bouwtijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Bewaard in het hart, een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963). Amsterdam, 1965: p. 32
  • Ons Amsterdam 14 (1962): p. 92
  • https://www.gevelstenenvanamsterdam.nl/herengracht-100

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1733
Adres: Herengracht 100
Adressen: Herengracht 100 1A,1V,2V,HA,HV
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel met grote trappen, grote boogblokken en gevelsteen (XVIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 100 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 100
Middengevel met gevelsteen met dubbelkoppige adelaar onder een ontlastingsboog (© Walther Schoonenberg)
Middengevel met gevelsteen met dubbelkoppige adelaar onder een ontlastingsboog
Trapgevel met grote trappen (© Walther Schoonenberg)
Trapgevel met grote trappen
Ontlastingsboog met gevelsteen (© Walther Schoonenberg)
Ontlastingsboog met gevelsteen
Gevelsteen met dubbele adelaar
Gevelsteen met dubbele adelaar
Deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Deuromlijsting
Laat-19de-eeuwse trapbaluster in de gang (© Walther Schoonenberg)
Laat-19de-eeuwse trapbaluster in de gang
Vr restauratie
Vr restauratie
Na restauratie
Na restauratie
Herengracht 100 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 100
Herengracht 100. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 100. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]