Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 76

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 76
Oud adres: SS283, wijk 48, klein nr. 356, kadaster D5800, verponding 4424
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw
Restauratie: 1975

(5 afbeeldingen)

18de-eeuws klokgeveltje, heeft nooit een echte stoep gehad.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1723
Adres: Herengracht 76
Adressen: Herengracht 76 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 80, 78 en 76 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 80, 78 en 76
Herengracht 80, 78 en 76 vr restauratie
Herengracht 80, 78 en 76 vr restauratie
Herengracht 80, 78 en 76 na restauratie
Herengracht 80, 78 en 76 na restauratie
Herengracht 76. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 76. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 80 t/m 74. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 80 t/m 74. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]