Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 70-72

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 70-72
Oud adres: 70: SS280, wijk 48, klein nr. 353, kadaster D5797, verponding 4421
72: SS281, wijk 48, klein nr. 354, kadaster D7064, verponding 4422
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1643

(7 afbeeldingen)

Twee huizen achter gemeenschappelijke pilastergevel met verhoging middengedeelte met groot driehoekig fronton, vier liggende oeil-de-boeuf's onder fronton, pilasters, dwarsdak, jaartal in Romeinse cijfers onder fronton, voordeur en stoep van 70 verdwenen, van 72 nog aanwezig, pilasters hier en daar versmald vanwege verbreding van de vensters. Nummer 72 (links) heeft nog de originele 17de-eeuwse deuromlijsting, echter zonder fronton.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Paul Spies e.a. Het Grachtenboek. Den Haag, 1991: p. 50, 126-127
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 328

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1721
Adres: Herengracht 70-72
Adressen: Herengracht 70 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis achter gezamenlijke pilastergevel met het nr 72. Oeils-de-boeuf, dakkapel (1633).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1722
Adres: Herengracht 70-72
Adressen: Herengracht 72 1V,2A,2V,3A,3V,HA,HV
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis achter gezamenlijke pilastergevel met het nr. 70. Oeil-de boeuf, dakkapel (1633).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 70-72 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 70-72
Herengracht 70-72. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 70-72. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 70-72 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 70-72
Gestapelde pilasterorden (© Walther Schoonenberg)
Gestapelde pilasterorden
Detail van de gevel (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel
17de-eeuwse Ionische deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse Ionische deuromlijsting
Detail van de deuromlijsting: Ionisch voluut (© Walther Schoonenberg)
Detail van de deuromlijsting: Ionisch voluut

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]