Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Geldersekade 8

Tabaksvat

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: Tabaksvat
Adres: Geldersekade 8
Oud adres: M98, wijk 1, klein nr. 63, kadaster G1843, verponding 194
Postcode: 1012BH
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1775
Restauratie: 1984

(14 afbeeldingen)

Goed voorbeeld koopmanshuis met drie pakzolder, lijst circa 1775 in Lodewijk XVI-stijl met consoles en raam, festoenen, tandlijstje, schilddak, oorspronkelijk roedenverdeling. Ondergevel circa 1750 in Lodewijk XV-stijl met consoles en rococo-deuromlijsting. Rijke deurkalf met 'Tabaksvat' en twee manden. Frontale stoep met bordesje, hekwerk. De achtergevel aan OZ Kolk 1A-D is nog de oorspronkelijk tuitgevel uit 1622. Interieur: bijzonder fraai en zeldzaam 18de-eeuws winkelinterieur van scheepsbenodigdheden-zaak. In achterwand naast trap houtsnijwerk met beeltenis Jean Nicot. Achter kleine raampje zat bedstee. Jaartalsteen 1622 in souterrain.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Ir. A. Boeken. Amsterdamse stoepen. Amsterdam, 1950: p. 59
  • Dick van der Horst en Martin Pruys. In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart Open Monumentendag 1993, Amsterdam, 1993: p. 24
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 151

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1161
Adres: Geldersekade 8
Adressen: Geldersekade 8
Inschrijvingsdatum: 28-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (plm 1750 ?) onder gesneden lijst (XVIII c/d) met gesneden puilijst, deuromlijsting en kalf.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Geldersekade 8 (© Walther Schoonenberg)
Geldersekade 8
Geldersekade 8 (© Walther Schoonenberg)
Geldersekade 8
Kroonlijst met festoenen in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijst met festoenen in Lodewijk XVI-stijl
Houten onderpui in Lodewijk XV-stijl (© Walther Schoonenberg)
Houten onderpui in Lodewijk XV-stijl
Rijk gesneden deurkalf (© Walther Schoonenberg)
Rijk gesneden deurkalf
Console van de houten onderpui in Lodewijk XV-stijl (© Walther Schoonenberg)
Console van de houten onderpui in Lodewijk XV-stijl
Stoephek (© Walther Schoonenberg)
Stoephek
Fraaie 18de-eeuwse winkelpui.
Fraaie 18de-eeuwse winkelpui.
Winkelinterieur (© Walther Schoonenberg)
Winkelinterieur
Winkelinterieur (© Walther Schoonenberg)
Winkelinterieur
Houtsnijwerk met een medaillon (© Walther Schoonenberg)
Houtsnijwerk met een medaillon
Opmetingstekeningen en plattegronden door Bureau Monumentenzorg
Opmetingstekeningen en plattegronden door Bureau Monumentenzorg
Geldersekade 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Foto A. Jager uit ca. 1867-1874
Geldersekade 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Foto A. Jager uit ca. 1867-1874
OZ Kolk 1AD, achtergevels Geldersekade 10, OZ Kolk 3, 5, 7, 9, 13
OZ Kolk 1AD, achtergevels Geldersekade 10, OZ Kolk 3, 5, 7, 9, 13

Laatste wijziging: juli 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]