Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Warmoesstraat 16

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Warmoesstraat 16
Oud adres: M450, wijk 1, klein nr. 120, kadaster G364, verponding 5
Postcode: 1012JD
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 2de helft 15de eeuw, 1740
Restauratie: 1977

(10 afbeeldingen)

De Witte Hond, ook Oost Vries Lant. Middeleeuws pand met latere voorgevel uit 1740, houten onderpui uit bouwtijd. De houten rechte kroonlijst heeft vier consoles, waarvan er één nog origineel (van elders), de andere drie zijn nagemaakt. Interieur: 16de-eeuws houtskelet met sleutelstukken. Dit pand heeft ook een fraaie gevel aan de achterzijde, in het water van het Damrak, van het achterhuis, die zich als voorgevel voordoet: OostVries-lant, gedateerd 1740: prachtige attiek met balustrade en gesloten middenverhoging met nimfen en kroon en jaar, gevelsteen met witte hond. Omdat deze gevel tegen de dwarskap van een achterhuis is bevestigd, is deze met stangen gezekerd. Vormt één geheel met Warmoesstraat 16A.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Ronald Glaudemans en Jos Smit. 'De houten stad. Het lange leven van het Amsterdamse houtskelet.' Jaarboek M&A 2 (2003): p. 25-39
  • Theo Rouwhorst. 'Oog voor detail. Houten onderpuien I.' Binnenstad 220 (feb. 2007)
  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 130

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6277
Adres: Warmoesstraat 16
Adressen: Warmoesstraat 16
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit XVB/XVIA met voorgevel uit 1740 (top verdwenen) waarin versierde pui en achtergevel in het Damrak (1740) onder rechte lijst met consoles en attiek. Inwendig: gothisch houtskelet.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Warmoesstraat 18, 16A, 16 en 14 (© Walther Schoonenberg)
Warmoesstraat 18, 16A, 16 en 14
Houten rechte kroonlijst met vier consoles
Houten rechte kroonlijst met vier consoles
Achterzijde van Warmoesstraat aan het Damrak, Warmoesstraat 16, 16A, 20, 22, etc. (© Walther Schoonenberg)
Achterzijde van Warmoesstraat aan het Damrak, Warmoesstraat 16, 16A, 20, 22, etc.
Achtergevel van Warmoesstraat 16 in het water van het Damrak (© Walther Schoonenberg)
Achtergevel van Warmoesstraat 16 in het water van het Damrak
Open attiek en middenverhoging met liggende beelden van nimfen en kroon. (© Walther Schoonenberg)
Open attiek en middenverhoging met liggende beelden van nimfen en kroon.
Achtergevel aan het natte Damrak, vastgezet met stangen aan het achterhuis. (© Walther Schoonenberg)
Achtergevel aan het natte Damrak, vastgezet met stangen aan het achterhuis.
Warmoesstraat 16 (achterhuis). Sleutelstuk met kroonlijsprofiel met tandlijst, midden 16de eeuw.
Warmoesstraat 16 (achterhuis). Sleutelstuk met kroonlijsprofiel met tandlijst, midden 16de eeuw.
Topgevels van de achtergevels van Warmoesstraat 16 en 16A. (© Walther Schoonenberg)
Topgevels van de achtergevels van Warmoesstraat 16 en 16A.
Het natte Damrak (© Walther Schoonenberg)
Het natte Damrak
Waarderingskaart met het eerste deel van de Warmoesstraat tot aan de Guldehandsteeg
Waarderingskaart met het eerste deel van de Warmoesstraat tot aan de Guldehandsteeg

Laatste wijziging: juli 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]