Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Vijzelgracht 20-26

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Vijzelgracht 20-26
Oud adres: 20: BB181, wijk 57, klein nr. 36, kadaster I3451, verponding 4339
22: BB180, wijk 57, klein nr. 35, kadaster I3452, verponding 4338
24: BB179, wijk 57, klein nr. 34, kadaster I3453, verponding 4337
26: BB178, wijk 57, klein nr. 33, kadaster I3454, verponding 4336
Postcode: 1017HS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1670/1680
Architect: Philips Vingboons
Restauratie: 2002, 2016

(15 afbeeldingen)

Wevershuizen. Noordsche Bos. Woonhuizen onder dwarskap onder eenvoudige lijst. Goed bewaard gebleven, gerestaureerd in 2002, verzakt door metroaanleg in 2008, ingepakt en in 2016 opnieuw gerestaureerd. De nrs. 22 en 26 zijn het best bewaard gebleven. Nr. 24 heeft een extra deur gekregen voor aparte bovenwoning (in 2019 is dat teruggedraaid). Het hoekpand op nr. 20 heeft een fraaie 19de-eeuwse winkelpui. Interieur: Voorhuizen; in één van deze wevershuizen staat een eenvoudig houten schouwtje (ingebracht).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. v. Eeghen. 'Het Noortse Bos'. Maandblad Amstelodamum 74 (1987): p. 7-11
  • Dr. Leonie van Nierop. 'De huizen in het Noortsche Bosch.' Jaarboek Amstelodamum 34 (1937): p. 93-131

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6185
Adres: Vijzelgracht 20-26
Adressen: Derde Weteringdwarsstraat 44 ;Vijzelgracht 20
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Smal hoekpand van het Noortse-Bos-type (plm 1670). Vormt nog een rij met 22, 24 en 26.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6186
Adres: Vijzelgracht 20-26
Adressen: Vijzelgracht 22
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Gaaf pand van het Noortse-Bos-type (plm 1670), vrijwel in de originele staat bewaard, doch met latere goede roedenverdeling). Gesneden deur XVIIIc. Vormt nog een rij met de nrs 20,24 en 26.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6187
Adres: Vijzelgracht 20-26
Adressen: Vijzelgracht 24
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand van het Noortse-Bos-type (plm 1670, verbouwd tot beneden-en bovenhuis). Vormt nog een rij met de nrs 20,22 en 26.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6188
Adres: Vijzelgracht 20-26
Adressen: Vijzelgracht 26
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Gaaf huis van het Noortse-Bos-type (plm 1670, vrijwel in originele staat bewaard, doch met latere goede roedenverdeling). Vormt nog een rij met de nrs 20,22 en 24.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Vijzelgracht 20-26 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 20-26
Vijzelgracht 24-26 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 24-26
Ingangspartij nr. 24 (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij nr. 24
Vijzelgracht 26 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 26
Ingangspartij nr. 26 (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij nr. 26
Vijzelgracht 20. Historische winkelpui (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 20. Historische winkelpui
Vijzelgracht 20-26 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 20-26
Vijzelgracht 20-26 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 20-26
Ingepakt met op en neren i.v.m. verzakking door metroaanleg
Ingepakt met op en neren i.v.m. verzakking door metroaanleg
Gerestaureerd door Kneppers. (© Walther Schoonenberg)
Gerestaureerd door Kneppers.
Ingepakt (© Walther Schoonenberg)
Ingepakt
Opnieuw gerestaureerd (© Walther Schoonenberg)
Opnieuw gerestaureerd
Ontwerp Wevershuizen van Philips Vingboons (1670)
Ontwerp Wevershuizen van Philips Vingboons (1670)
Vijzelgracht 22. 17de-eeuws voorhuis tijdens restauratie. (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 22. 17de-eeuws voorhuis tijdens restauratie.
Vijzelgracht 22. Vroeg-18de-eeuws houten schouwtje tijdens restauratie (zonder spiegel en boezemstukje) - ingebracht in 2000 (© Walther Schoonenberg)
Vijzelgracht 22. Vroeg-18de-eeuws houten schouwtje tijdens restauratie (zonder spiegel en boezemstukje) - ingebracht in 2000

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]