Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 319

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 319
Oud adres: KK135, wijk 29, klein nr. 153, kadaster F144, verponding 4998
Postcode: 1016AV
Gebouwtype: Koetshuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1889
Architect: P.J.F. van Hamersveld
Opdrachtgever: G.F.D. Slaap

(7 afbeeldingen)

Koetshuis (stalgebouw met koetsierswoning) gebouwd in de 19de eeuw, ter vervanging van een 18de-eeuws koetshuis c.q. pakhuis, in een neo-renaissance-stijl, een navolging van de stijl van Hendrick de Keyser (dubbele dwergpilasters, geknikte ontlastingsbogen, etc.) en doet daardoor zeer 17de-eeuws aan. Het topje van de tuitgevel is sinds de jaren zestig verdwenen (zie oude foto). Interessant is dat dit koetshuis een soort portiek heeft afgesloten met een hekwerk, hetgeen ongebruikelijk is voor koetshuizen (is er een relatie met Herengracht 380-382 uit 1890?). Ook dit portiek is rijk gedecoreerd. Torentje ernaast op plek van bebouwde steeg, de Vlasbloemsteeg (jaartal is aangebracht net onder de spits). Houten beeld boven koetshuisingang is erg populair bij toeristen maar is 20ste-eeuws: het verwijst naar Proeflokaal De Admiraal. Het is niet bekend wiens koetshuis dit was. Op nr 323 was eind 19e eeuw een remise van de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij, een transportbedrijf; misschien gebruikte dat ook dit stalgebouw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 12521
Functie: Stalgebouw; koetsierswoning
Architect: Hamersveld, J.J.F. van
Jaartal: 1889
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203020
Adres: Herengracht 319
Adressen: Herengracht 319 1,H
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 319 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 319
Architectuur in de trant van Hendrick de Keyser (© Walther Schoonenberg)
Architectuur in de trant van Hendrick de Keyser
Houten beeld van een admiraal (© Walther Schoonenberg)
Houten beeld van een admiraal
Portiek (© Walther Schoonenberg)
Portiek
Herengracht 319
Herengracht 319
Herengracht 319. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 319. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Perspectieftekening van J.F. van Hamersveld, 1889. Uit: Vademecum der Bouwvakken 1889
Perspectieftekening van J.F. van Hamersveld, 1889. Uit: Vademecum der Bouwvakken 1889

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]