Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 67

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 67
Oud adres: SS209, wijk 31, klein nr. 286, kadaster F699, verponding 5492
Postcode: 1015BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 4de kwart 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Laat-18de-eeuwse verhoogde lijstgevel, zeer eenvoudig verhoging zonder versieringen (versoberd?). Balkon 2de verd. later toegevoegd. Gaat achter deze gevel een pand schuil in de kern uit 1632 (zie Grachtenboek)?

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1533
Adres: Herengracht 67
Adressen: Herengracht 67 1,2,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder verhoogde lijst (XVIII ?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 67 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 67
Herengracht 67 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 67
Verhoogde lijstgevel (© Walther Schoonenberg)
Verhoogde lijstgevel
Herengracht 67. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 67. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]