Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 243

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 243
Oud adres: LL101, wijk 30, klein nr. 194, kadaster F306, verponding 5296
Postcode: 1016BH
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 3de kwart 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Pand, met 17de-eeuwse kern (zie puibalk), met een gepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw met dakkapel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1582
Adres: Herengracht 243
Adressen: Herengracht 243
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVII ?), gepleisterd en door lijst met dakkapel afgesloten midden XIX.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 243 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 243
Herengracht 243
Herengracht 243
Herengracht 243. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 243. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]