Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 276

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 276
Oud adres: KK194, wijk 37, klein nr. 457, kadaster E3861, verponding 876
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw, 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Pand met gevel onder lijst met trigliefen, in de 19de eeuw versoberd (zonder attiek). Overgebleven helft van de tweeling Herengracht 278-276.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1792
Adres: Herengracht 276
Adressen: Herengracht 276 2,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder lijst met triglyfen (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 276 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 276
Basement met tandlijst. (© Walther Schoonenberg)
Basement met tandlijst.
Herengracht 276. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 276. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 276-278. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 276-278. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]