Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 328

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 328
Oud adres: KK252, wijk 34, klein nr. 483, kadaster E3955, verponding 6133
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw, Ī1800

(6 afbeeldingen)

Twee-raams brede lijstgevel, gevel zelf nog 2de kwart 18de eeuw, maar gewijzigd rond 1800 met een rechte kroonlijst als beŽindiging met drie consoles, gesneden deur uit dezelfde periode. Ook het waaiervormige stoephekje vermoedelijk uit deze periode.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1806
Adres: Herengracht 328
Adressen: Herengracht 328
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIIb) onder rechte lijst met consoles (plm 1800); gesneden deur (plm 1800).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 328 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 328
Herengracht 328 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 328
Herengracht 328 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 328
Waaiervormig stoephekje (© Walther Schoonenberg)
Waaiervormig stoephekje
Kussendeur (© Walther Schoonenberg)
Kussendeur
Herengracht 328. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 328. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]